Video produkcija kot digitalna osvežitev na vseh platformah

Celotna video produkcija je sestavljena iz treh faz, ki pa so po pomembnosti vse enako kategorizirane, saj se dopolnjujejo, kar pomeni, da video produkcija brez treh faz ne more nastati, saj vsaka faza doprinese svoj del, ki je ključnega pomena za vrhunsko in odlično video produkcijo, ki bo potem prikazana in uporabljena na različnih platformah.

Vsi oglasi, youtube videi, reklamni bloki so produkt dobre video produkcije. Samo nastajanje dobrega video produkta zna trajati kar precej časa, saj je za video produkcijo potrebno kar nekaj ljudi iz različnih področji, in to so režiserji, snemalci, statisti, scenaristi, maskerji in ostali sodelujoči.

 

Predprodukcija, produkcija in postprodukcija

Vse skupaj se pri video produkciji seveda začne s predprodukcijo, ki je zelo kreativen proces, kjer se snujejo vse ideje, sam proces še ne vključuje snemanja, temveč popolnoma vse korake, ki vodijo do uspešne izvedbe videa. Če želite posneti dobro video vsebino, ki bo potem vodila do procesa video produkcija, potem morate v prvi fazi predelati čisto vse ideje in možnosti, ki so na voljo.

Produkcija sledi po predprodukciji, ta pa se v večini primerov odvija v studiu ali pa na različnih lokacijah, vse je odvisno od tega, kaj zahteva video produkcija. Po vseh teh dveh fazah pa sledi še postprodukcija, ki je namenjena oblikovanju posnetkov, urejanju zvoka, urejanju animacij, rezanja kadrov ter dopolnjevanja tako, da je na koncu celotna video vsebina popolna in primerna za objavo.

Video produkcija kot digitalna osvežitev na vseh platformah

 

Kdo vse je zaslužen za dobre video vsebine?

Pri samih snemanjih je prisotnih zares veliko ljudi, vsaka oseba pa na setu opravlja svojo funkcijo, ki jo mora opravljati zelo natančno, saj le to vodi do vrhunskih rezultatov. Sama video produkcija vključuje pri svojem nastajanju režiserje, igralce, snemalce, plesalce, scenariste, kamermane, statiste, makeup vizažiste, koreografe in še mnogo drugih ljudi, ki prispevajo k nastanku video vsebin.

Celotno nastajanje za dober produkt lahko traja različno dolgo, in to je od nekaj dni do nekaj mesecev ali pa celo do nekaj let.