Pri delu je pomembna delovna zaščita za zaščito pred poškodbami

Da zaščitimo delavca pred morebitnimi nevarnostmi na delu, je potrebno, da delovna zaščita vključuje vse ukrepe in opremo, da zaščitimo delavca pred poškodbami na delovnem mestu. Ne gre samo za zaščito pred poškodbami ampak je namen delovne zaščite preprečiti tudi bolezni, ki bi jih lahko povzročili delovni procesi, razne kemikalije, delovna oprema, kemikalije, vibracije in hrup. Dejavniki tveganja na delovnem mestu so podani v oceni tveganja.

Pri delu je pomembna delovna zaščita za zaščito pred poškodbami

Več o delovni zaščiti si lahko preberete na www.unidel.si.

Delovna zaščita ima več posameznih parametrov. Med nabolj osnovne sodi osebna varovalna oprema. To  pomeni, da delavci uporabljajo različne dodatke oziroma predmete, ki jih nosijo na sebi. Gre za varnostna očala, ki ščitijo pred raznimi iskrami in predmeti npr. pri košnji trave ali škropljenju kemikalij. Zaščitne rokavice ščitijo pred okužbami, npr. v zdravstvu. Potem je na gradbiščih obvezna zaščitna čelada, ki ščiti pred padajočimi predmeti. Pri nanosu raznih kemikalij ali izvedbi dezinfekcije in dezinsekcije se uporabljajo razni respiratorji, ki imajo vgrajene posebne filtre, ki preprečejujo vnost nevarne snovi v dihala. Delovna zaščita vsebuje tudi obutev, ki preprečuje poškodbo nog pred ostrimi predmeti ali različnimi vremenskimi razmerami.  Čepki za ušesa in slušalke se uporabljajo v hrupnem okolju, da ne pride do okvare sluha.

Tehnični in organizacijski ukrep se prav tako nanašajo na zaščito na delovnem mestu.  Pri tem se oceni tveganje pri procesih dela in delovno okolje, kot je pravilna uporaba in vzdrževanje strojev, nadzor nad kemikalijami, organizacija delovnega mesta in izpostavljenostjo vibracijam, hrupu in drugim nevarnostim. Četudi nudimo ustrezno delovno okolje in je na voljo ustrezna delovna zaščita, pa zaposleni pravil pogosto ne upoštevajo. Zato je pomembno, da izvajamo izobraževanje in usposabljanje delavcev. Z vidika zakonodaje, morajo biti delavci preiodično ustrezno izobraženi in usposobljeni za pravilno uporabo zaščitne opreme in izvajanje varnostnih ukrepov. Da preprečimo pojav poklicnih bolezni, je potrebno poleg delovne zaščite opravljati tudi zdravstvene preglede.

Pomemben del varnosti in zdravja pri delu je delovna zaščita, ki mora biti pravilno uporabljena. Sem sodi osebna varovalna oprema, organizacijski ukrepi in ustrezni tehnični ukrepi, ki zmanjšajo tveganje bolezni in poškodbe.